Strona główna

W niniejszej bibliotece przedstawione są książki, podręczniki, materiały metodyczne, artykuły, wyniki badań oraz akty prawne z dziedziny finansów społecznych.

Biblioteka elektroniczna FINLIB jest utworzona dla specjalistów z dziedziny finansów, gospodarki, prawa, zarządzania, pracowników instytucji państwowych i municypalnych, organizacji komercyjnych i niekomercyjnych oraz dla czytelników interesujących się literaturą finansową. 

Biblioteka jest stworzona przez Kaliningradzką regionalną społeczną organizacj ę młodzieżową"Lider" przy poparciu Ministerstwa finansów obwodu Kaliningradzkiego w ramach projektu"Dobre zarządzanie i wspólna praca - odpowiedź na ogólne komplikacje w finansach społecznych " i Programu współpracy przygranicznej Litwa - Polska - Federacja Rosyjska.


Najnowsze

ЗАКОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Об участии...

ЗАКОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2010 г. №536

Об участии Калининградской области в проекта...

Uchwała rządu Federacji Rosyjskiej 31.03...

UchwałarząduFederacjiRosyjskiej 31.03.2006 N 185
"Ozatwierdzeniulistytowarówakcyzowych, naprodu...

Ustawa Federalna z dnia 10.01.2006 N 16-...

Ustawa Federalna z dnia 10.01.2006 N 16-FZ (brzm. z dnia 28.12.2013)

"O Specjalnej strefie g...